3.1 Tuỳ biến Maya cho Diễn Hoạt

<p style="text-align: center;">Nội dung chỉ dành cho thành viên. Hãy <a href="https://xansan.com/login/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ĐĂNG NHẬP</strong></a> để xem bài. Hoặc xem hướng dẫn <a href="https://xansan.com/huong-dan/xan-san-3d-animation-course/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ĐĂNG KÝ</strong> tại đây</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Liên hệ <a href="https://www.facebook.com/xansanofficial" target="_blank" rel="noopener">Fanpage xansan.com</a> để được hỗ trợ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>