Ván Cờ Italian

Ván Cờ Italian – lần đầu tiên được chơi bởi các kỳ thủ người Italy từ thế kỷ thứ XVI – Trắng phát triển quân Tượng khống chế trung tâm nhắm đến ô hiểm yếu f7 của Đen. Tùy thuộc vào cách các kỳ thủ tiếp tục, mà ván cờ có thể được chơi theo dạng mở: Gambit; hoặc dạng kín theo hướng chiến lược.

Ưu điểm:
– Lối chơi tự nhiên.
– Kiểm soát trung tâm.
– Phát triển nhanh.

Nhược điểm:
– Quân Tượng c4 có thể phải hy sinh.
– Trung tâm của Đen không phải chịu áp lực ngay lập tức.
– Ô f7 chỉ bị đe dọa tạm thời.

Các kỳ thủ nổi tiếng chơi khai cuộc này là: Gioachino Greco, Sergei Tiviakov.

Dịch: Xan San