Vua và 2 Mã Chống Vua đơn độc

Quy tắc: Chỉ khi nào bên còn Vua đi không chính xác thì mới bị thua, còn về nguyên tắc thì ván cờ sẽ hòa vì hai Mã không thể chiếu hết Vua đối phương.

Ví dụ ngay cả trong trường hợp bị dồn vào sát góc là trường hợp bi đát nhất thì 2 Mã vẫn không làm gì được nếu Vua đen đi đúng:


Bài tập

Tình huống này trên thực tế sẽ dẫn tới hoà cờ, vì không có kì thủ nào ngớ ngẩn muốn đưa Vua vào góc bàn cờ, bạn có thể kêu trọng tài cho dừng trận đấu và xử hoà ngay.

Vì vậy sẽ không có bài tập cho phần này.

 

Xan San