Vua và Hậu chống Vua đơn độc

Trường hợp này cũng giống như trường hợp còn Vua và Xe, tuy nhiên do Hoàng Hậu là một quân rất mạnh, vừa khống chế cả đường thẳng lẫn đường chéo nên quy tắc tạo thế đối Vua vẫn được áp dụng nhưng với một lưu ý quan trọng: Phải tránh đi Hậu vào nước làm cho Vua đối phương rơi vào thế “pát” (tức là không bị chiếu nhưng không còn nước đi nào hợp lệ) khiến cho ván cờ hòa.

Lượt Đen đi và hòa!


Ví dụ 1


Bài tập

Cùng làm bài tập vận dụng dưới đây nhé! Hãy cố gắng đừng để bị hòa cờ.

Click vào hình để hiện bàn cờ trực tuyến.

https://lichess.org/study/P3p4GWCG/xG5tZ89U


Hướng dẫn giải bài tập

* Lưu ý: Dưới đây chỉ là đáp án tham khảo, bạn nên tự giải trước khi xem đáp án này.

 

Xan San