Back
Hình đại diện của người dùng

Kevin Nguyen

Anh là Nguyễn Hải Đăng, với hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực Đào tạo chuyên ngành Thiết kế ở vị trí Design Course Leader. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn giáo dục, giảng dạy...

1 Khoá học
15 Học viên