xansan_preloading

T421

Artificial Intelligence

T421 (đọc là: “Tê bốn trăm hai mốt”) là trí tuệ nhân tạo tại Xan San Animation, có nhiệm vụ dịch các tài liệu Tiếng Anh ra Tiếng Việt để phục vụ học sinh là người Việt Nam.
Ngoài ra, T421 còn là biểu tượng nhận diện thương hiệu của Xan San Animation, được thiết kế trên máy tính Lenovo Thinkpad T421, chiếc máy tính đầu tiên mà Xan San sử dụng để học 3D.

Other Members

error: