Back
xansan_preloading

T420

Logo

T420 (đọc là: “Tê bốn trăm hai mươi”) là biểu tượng nhận diện thương hiệu của Xan San Animation với hình ảnh “Con Mắt Tò Mò, Ham Học Hỏi và Tầm Nhìn Xa”, Logo được thiết kế trên máy tính Lenovo Thinkpad T420, chiếc máy tính đầu tiên mà Xan San sử dụng để học 3D khi còn là sinh viên. Vì vậy anh quyết định sử dụng tên chiếc máy tính này đặt cho Logo như một cách lưu giữ kỷ niệm.