6 (3)

Thảo Nguyễn

Supporter

Mình phụ trách chuẩn bị dụng cụ để thu âm, quay video các bài giảng và một số công việc hậu kỳ khác.

Other Members