Bài Thi Trắc Nghiệm Anh Hùng

Vui lòng ghi họ tên của bạn trước khi làm bài (Có thể ghi biệt danh). Ví dụ: Xan San
1. Ai là người thành lập HHAH? (2 điểm)
2. Trụ sở chính của HHAH nằm ở đâu? (1 điểm)
3. Biểu tượng của HHAH có hình con vật gì? (2 điểm)
4. Có bao nhiêu cấp độ thảm hoạ? (1 điểm)
5. Quái vật trong hình dưới đây thuộc thảm hoạ cấp độ nào? (1 điểm)

6. Ai là anh hùng đầu tiên? (1 điểm)
7. Các anh hùng được phân chia thành mấy Cấp Bậc? (1 điểm)
8. Trong số những người dưới đây, ai là nhà tài trợ lớn nhất của HHAH? (2 điểm)
9. Thời điểm hiện tại, anh hùng đứng đầu A-Class là ai? (1 điểm)
10. Anh hùng S-Class nào canh giữ thành phố Q? (2 điểm)
11. Anh hùng S-Class nào canh giữ thành phố M? (2 điểm)
12. Anh hùng S-Class nào canh giữ thành phố Y? (2 điểm)
13. Quái vật tập trung nhiều nhất ở thành phố nào? (1 điểm)
14. Anh hùng S-Class nào canh giữ thành phố Z? (2 điểm)
15. Thời điểm hiện tại S-Class có bao nhiêu anh hùng? (1 điểm)
16. Hình ảnh dưới đây khiến bạn liên tưởng tới anh hùng nào? (1 điểm)


17. Anh hùng trong hình ảnh dưới đây thuộc cấp bậc nào? (1 điểm)

18. Nếu quái vật tấn công 4 người sau đây cùng lúc, nhưng bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ ưu tiên cứu ai? (2 điểm)
19.

Nếu quái vật tấn công 4 người sau đây cùng lúc, nhưng bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ ưu tiên cứu ai? (2 điểm)

20.

Nếu quái vật tấn công 4 người sau đây cùng lúc, nhưng bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ ưu tiên cứu ai? (2 điểm)

21.

Nếu quái vật tấn công 4 người sau đây cùng lúc, nhưng bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ ưu tiên cứu ai? (2 điểm)

22.

Nếu quái vật tấn công 4 người sau đây cùng lúc, nhưng bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ ưu tiên cứu ai? (2 điểm)

23. Bạn muốn trở thành anh hùng của HHAH vì sao? (2 điểm - Từ câu hỏi này trở đi bạn được quyền chọn nhiều đáp án)
24. Nếu HHAH giải thể, bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
25. Nếu trụ sở chính của HHAH bị tấn công bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
26. Nếu phát hiện quái vật tấn công thành phố nơi bạn được giao nhiệm vụ, bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
27. Nếu kẻ xấu bắt giữ con tin, bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
28. Nếu quái vật mạnh hơn bạn, bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
29. Nếu thảm hoạ cấp độ God xảy ra, bạn sẽ làm gì? (2 điểm)
30. Suốt thời gian làm nhiệm vụ Anh Hùng, bạn sẽ làm gì để giữ gìn hình tượng, danh tiếng của HHAH... trước công chúng? (2 điểm)

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.

Bình Luận