The Golden Staff (Ruyi Jingu Bang) – Maya Rig

120.000

Danh mục:

or Buy on Gumroad (pay with USD): https://gumroad.com/l/JinguBang

If you need a staff to practice your animations, Xan San Animation is happy to see you using Sun Wukong’s Golden Staff! Watch the demo video for the flexible features in the Rig set.

(Nếu bạn cần một cây gậy để luyện tập diễn hoạt, thì Xan San Animation rất vui được nhìn thấy các bạn sử dụng Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không! Xem video demo dưới đây để biết các tính năng linh hoạt trong bộ Rig.)

A Xan San Animation Studio production

– Model & Texture: Chi Tam, Hien Ha

– Rig: Hau Nguyen

Available for non-commercial use only. If you have any question with the rig feel free to contact us!

(Sử dụng cho các hoạt động phi thương mại. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi!)

— Email: we@xansan.com

— Website: www.xansan.com

— Fanpage: www.fb.com/xansanAnimation

— Gumroad: www.gumroad.com/xansanAnimation

Thanks and enjoy the rig!

Sun Wukong character rig is coming soon!

(Rig Tôn Ngộ Không sẽ sớm được ra mắt!)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.