Fan-made | Saitama vs God – Chapter 1

0-1.jpg
1s.jpg
2s.jpg
3s.jpg
4s.jpg
5s.jpg
6s.jpg
7s.jpg
8s.jpg
9s.jpg
10s.jpg
11s.jpg
12s.jpg
13-1.jpg
1436661ec47840d4f1.jpg
15b899a3f70760b4ef.jpg
16e407c0da7835f267.jpg
17s.jpg
18s.jpg
19f9bd658f1054cbf7.jpg
20s.jpg
21s.jpg
22s.jpg
23s.jpg
24s.jpg
25s.jpg
26s.jpg
27s.jpg
28s.jpg
29s.jpg
30s.jpg


Saitama vs God

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.