Fan-made | Saitama vs God – Chapter 23536cda7ce78a9fd03.png
36202bff4c4d252189.png
3753862f377bb8961e.png
38936f9e4e50f2eb1f.png
39f95dc010e1df2539.png
40c80b8d0bdd8c71ae.png


Saitama vs God

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.