Fan-made | Saitama vs God – Chapter 3

eEd7i.png
eETVN.png
eEDbn.png
eEKB6.png
eEsed.png
eEZhH.png
eEuXJ.png
eEVly.png
eE5E7.png
eEc9P.png
eEye4.png
eEzh9.png
eEB73.png
eEAb5.png
eEONR.png
eE9ue.png
eE4XY.png
eEQXu.png
eEgct.png
eE8LD.png
eEWNO.png
eEp9g.png
eEhUq.png
eEwka.png
eE3i1.png
eEIcc.png


Saitama vs God

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.