Fan-made | Saitama vs God – Chapter 4

0
1
2
3
4
5s
6
7s
8s
9s
10
11
12s
13
14s
15
16
17
18
13
20-1
21
22s
23s
24
25s
26s
27
28s
29s
30s
31s
32s
33s
34s
35s
36s
37
39s
40s

 


Saitama vs God

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.