Garou vs. Flashy Flash

Đây là đoạn trích trong bản gốc của One. Sẽ cập nhật lại khi có bản đẹp chính thức của Murata.


Garou

Garou vs. Golden Ball, Spring Mustachio

Garou vs. Tanktop Master

Garou vs. Metal Bat

Garou vs. Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'toad, Wild Horn, Glasses, Shooter, Gun Gun

Garou vs. Genos

Garou vs. Bang, Bomb

Garou vs. Overgrown Rover

Garou vs. Orochi

Garou vs. Superalloy Darkshine

Garou vs. Flashy Flash

Garou vs. Saitama