Garou vs. Orochi

Trang 19 - Mangak.net
Trang 20 - Mangak.net
Trang 21 - Mangak.net
Trang 22 - Mangak.net
Trang 23 - Mangak.net
Trang 24 - Mangak.net
Trang 25 - Mangak.net
Trang 26 - Mangak.net
Trang 27 - Mangak.net
Trang 28 - Mangak.net
Trang 29 - Mangak.net
Trang 30 - Mangak.net
Trang 31 - Mangak.net
Trang 32 - Mangak.net
Trang 33 - Mangak.net
Trang 34 - Mangak.net
Trang 35 - Mangak.net
Trang 36 - Mangak.net
Trang 37 - Mangak.net
Trang 38 - Mangak.net
Trang 39 - Mangak.net
Trang 40 - Mangak.net
Trang 41 - Mangak.net
Trang 42 - Mangak.net
Trang 43 - Mangak.net
Trang 44 - Mangak.net
Trang 45 - Mangak.net
Trang 46 - Mangak.net
Trang 47 - Mangak.net
Trang 48 - Mangak.net
Trang 49 - Mangak.net
Trang 50 - Mangak.net
Trang 51 - Mangak.net
Trang 52 - Mangak.net
Trang 53 - Mangak.net
Trang 54 - Mangak.net
Trang 55 - Mangak.net
Trang 56 - Mangak.net
Trang 57 - Mangak.net
Trang 58 - Mangak.net
Trang 59 - Mangak.net
Trang 60 - Mangak.net
Trang 61 - Mangak.net
Trang 62 - Mangak.net
Trang 63 - Mangak.net
Trang 64 - Mangak.net
Trang 65 - Mangak.net
Trang 66 - Mangak.net

Garou

Garou vs. Golden Ball, Spring Mustachio

Garou vs. Tanktop Master

Garou vs. Metal Bat

Garou vs. Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'toad, Wild Horn, Glasses, Shooter, Gun Gun

Garou vs. Genos

Garou vs. Bang, Bomb

Garou vs. Overgrown Rover

Garou vs. Orochi

Garou vs. Superalloy Darkshine

Garou vs. Flashy Flash

Garou vs. Saitama
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.