Genos vs. Garou

Trang 56 - Mangak.net

Trang 57 - Mangak.net

Trang 58 - Mangak.net

Trang 3 - Mangak.net

Trang 4 - Mangak.net

Trang 5 - Mangak.net

Trang 6 - Mangak.net

Trang 7 - Mangak.net

Trang 8 - Mangak.net

Trang 9 - Mangak.net

Trang 10 - Mangak.net

Trang 11 - Mangak.net

Trang 12 - Mangak.net

Trang 13 - Mangak.net

Trang 14 - Mangak.net

Trang 21 - Mangak.net

Trang 22 - Mangak.net

Trang 23 - Mangak.net

Trang 24 - Mangak.net

Trang 25 - Mangak.net

Trang 26 - Mangak.net

Trang 27 - Mangak.net

Trang 28 - Mangak.net

Trang 29 - Mangak.net

Trang 30 - Mangak.net

Trang 31 - Mangak.net

Trang 32 - Mangak.net

Trang 33 - Mangak.net

Trang 34 - Mangak.net

Trang 35 - Mangak.net

Trang 36 - Mangak.net

Trang 37 - Mangak.net

Trang 38 - Mangak.net

Trang 40 - Mangak.net

Trang 41 - Mangak.net

Trang 42 - Mangak.net

Trang 43 - Mangak.net

Trang 44 - Mangak.net

Trang 45 - Mangak.net


Genos

Genos vs. Mosquito Girl

Genos vs. Gorilla Bọc Thép

Genos vs. Carnage Kabuto

Genos vs. Saitama

Genos, Saitama, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Genos vs. Sonic

Genos vs. G4

Genos vs. Gián Ca

Genos vs. Garou

Genos, Bang, Bomb vs. Rết Cụ Tổ
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.