Genos vs. Sonic

OnePunch Man chap 059
OnePunch Man chap 059
OnePunch Man chap 059

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 060

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 061

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062

OnePunch Man chap 062
OnePunch Man chap 062
OnePunch Man chap 062


Genos

Genos vs. Mosquito Girl

Genos vs. Gorilla Bọc Thép

Genos vs. Carnage Kabuto

Genos vs. Saitama

Genos, Saitama, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Genos vs. Sonic

Genos vs. G4

Genos vs. Gián Ca

Genos vs. Garou

Genos, Bang, Bomb vs. Rết Cụ Tổ

 

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.