Manga OPM | Tập 3 – Ngoại truyện 1: Mùa hạ


Tập 3 - Lời đồn

Con đường để trở thành anh hùng chuyên nghiệp đã bắt đầu! Saitama và Genos cùng tham gia bài thi đầu vào của hiệp hội anh hùng! Ở bài thi thể lực, anh đã khiến tất cả ban giám khảo phải kinh ngạc, nhưng không hiểu sao lại chỉ được xếp hạng anh hùng cấp C? Vừa gia nhập tổ chức chưa lâu, anh đã phải đối diện với một nguy cơ mới...
MUA TRUYỆN

Hồi 16: Đậu rồi
Hồi 17: Giao đấu
Hồi 18: Tác nghiệp
Hồi 19: Không rảnh
Hồi 20: Lời đồn
Ngoại truyện 1: Mùa hạ
Ngoại truyện 2: Luồng gió mới (hết tập 3)