Manga OPM | Tập 4 – Hồi 21: Thiên thạch khổng lồ


Tập 4 - Thiên thạch khổng lồ

Sau khi được thăng cấp, tạm thời yên tâm chưa được bao lâu thì Saitama lại phải đối phó với một tảng thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống! Genos định phá hủy nó nhưng lại cạn năng lượng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Saitama có thể cản phá thiên thạch chỉ với 1 đấm hay không?
MUA TRUYỆN

Hồi 21: Thiên thạch khổng lồ
Hồi 22: Dư luận
Hồi 23: Hiểm hoạ từ đại dương
Hồi 24: Hải nhân vương
Ngoại truyện: Nhà tù (hết tập 4)