Metal Bat vs. Garou

Hình ảnh có liên quan

 

OnePunch Man chap 083

 

OnePunch Man chap 083

OnePunch Man chap 083

OnePunch Man chap 083

OnePunch Man chap 083

OnePunch Man chap 083

OnePunch Man chap 083

 

OnePunch Man chap 084

 

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

OPMC085

 

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

 

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

OnePunch Man chap 086 TV

 

OnePunch Man chap 087

OnePunch Man chap 087

 

OnePunch Man chap 087


Metal Bat

Metal Bat vs. Garou
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.