Saitama vs. Cư Dân Lòng Đất

Trang 3 - Mangak.net
Trang 4 - Mangak.net
Trang 5 - Mangak.net
Trang 6 - Mangak.net
Trang 7 - Mangak.net
Trang 8 - Mangak.net
Trang 9 - Mangak.net
Trang 10 - Mangak.net
Trang 11 - Mangak.net
Trang 12 - Mangak.net
Trang 13 - Mangak.net
Trang 14 - Mangak.net
Trang 15 - Mangak.net
Trang 16 - Mangak.net
Trang 17 - Mangak.net
Trang 18 - Mangak.net
Trang 19 - Mangak.net
Trang 20 - Mangak.net

Saitama

Saitama vs. Vaccine Man

Saitama vs. Crablante

Saitama vs. Marugori (Titan)

Saitama vs. Cư Dân Lòng Đất

Saitama vs. Mosquito Girl

Saitama vs. Thú Vương

Saitama vs. Carnage Kabuto

Saitama vs. Đầu Búa

Saitama vs. Sonic

Saitama vs. Genos

Saitama, Genos, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Saitama vs. Boros

Saitama vs. King

Saitama vs. Garou
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.