Sonic vs. Đảng Thiên Đường

OnePunch Man chap 013
OnePunch Man chap 013
.OnePunch Man chap 013

.OnePunch Man chap 013

.OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013

OnePunch Man chap 013


Speed-o'-Sound Sonic

Sonic vs. Đảng Thiên Đường

Sonic vs. Saitama

Sonic vs. Genos
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.