Sweet Mask vs. Black Sperm, Evil Natural Water

Đây là đoạn trích trong bản gốc của One. Sẽ cập nhật lại khi có bản đẹp chính thức của Murata.

Trang 13 - Mangak.net

Trang 0 - Mangak.net

Trang 1 - Mangak.net

Trang 2 - Mangak.net

Trang 3 - Mangak.net

Trang 4 - Mangak.net

Trang 5 - Mangak.net

Trang 6 - Mangak.net

Trang 8 - Mangak.net

Trang 9 - Mangak.net

Trang 4 - Mangak.net


Sweet Mask

Sweet Mask vs. Black Sperm, Evil Natural Water
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.