Tổng hợp các trận đánh trong OPM

Để tiện cho các bạn tra cứu và so sánh sức mạnh giữa các nhân vật, trang này tổng hợp tất cả các trận đấu lớn nhỏ trong OPM. Nếu muốn xem thông tin chi tiết của từng nhân vật, các bạn quay lại trang Wiki nhé!

Genos

Genos vs. Mosquito Girl

Genos vs. Gorilla Bọc Thép

Genos vs. Carnage Kabuto

Genos vs. Saitama

Genos, Saitama, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Genos vs. Sonic

Genos vs. G4

Genos vs. Gián Ca

Genos vs. Garou

Genos, Bang, Bomb vs. Rết Cụ Tổ

Saitama

Saitama vs. Vaccine Man

Saitama vs. Crablante

Saitama vs. Marugori (Titan)

Saitama vs. Cư Dân Lòng Đất

Saitama vs. Mosquito Girl

Saitama vs. Thú Vương

Saitama vs. Carnage Kabuto

Saitama vs. Đầu Búa

Saitama vs. Sonic

Saitama vs. Genos

Saitama, Genos, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Saitama vs. Boros

Saitama vs. King

Saitama vs. Garou

Fubuki

Fubuki vs. Saitama

Fubuki vs. Do-Sex

Fubuki vs. Psykos

Sweet Mask

Sweet Mask vs. Black Sperm, Evil Natural Water

Garou

Garou vs. Golden Ball, Spring Mustachio

Garou vs. Tanktop Master

Garou vs. Metal Bat

Garou vs. Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'toad, Wild Horn, Glasses, Shooter, Gun Gun

Garou vs. Genos

Garou vs. Bang, Bomb

Garou vs. Overgrown Rover

Garou vs. Orochi

Garou vs. Superalloy Darkshine

Garou vs. Flashy Flash

Garou vs. Saitama

Zombie Man

Zombie Man vs. Homeless Emperor

Tatsumaki

Tatsumaki vs. Psykos, Black Sperm, Homeless Emperor, Evil Natural Water

Tatsumaki vs. Psykos, Fubuki

Tatsumaki vs. Saitama

King

King vs. Bò Sát Lưỡi Dài

King vs. Saitama

King vs. Psykos, Black Sperm, Homeless Emperor, Evil Natural Water

Flashy Flash

Flashy Flash vs. Saitama

Flashy Flash vs. Gale Wind, Hellfire Flame

Suiryu

Suiryu vs. Saitama

Speed-o'-Sound Sonic

Sonic vs. Đảng Thiên Đường

Sonic vs. Saitama

Sonic vs. Genos

Bang

Bang, Bofoi, Genos, Saitama, vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Bang, Bomb vs. Garou

Bang, Bomb, Genos vs. Rết Cụ Tổ

Bofoi

Bofoi, Bang, Genos, Saitama vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Metal Bat

Metal Bat vs. Garou

Biên soạn: Xan San