Tổng hợp Fan-made: One Punch Man

Saitama vs God

Kết quả hình ảnh cho saitama vs god

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6 (End)


Saitama vs Hulk


One Punch Cat

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.