Tổng Hợp Bài Dự Thi “One Punch Man & Tôi” Lần 1

[001] Lê Dương | One Punch Man – Một Người Bạn

[002] Meow Đen | One Punch Man – Không Chỉ Là Tên Của Một Bộ Manga !!!

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.